هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی
کانال این وبلاگ
چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۱۸ ب.ظ

ترکیب بند صباحی بیدگلی

 • ۱۰ نمایش

 • ترکیب بند صباحی بیدگلی

   

  بند یکم

  افتاد شامگه به کنار افق نگون

  خور، چون سر بریده ازین طشت واژگون

  افکند چرخ، مغفر زرین و از شفق

  در خون کشید دامن خفتان نیلگون

  اجزای روزگار ز بس دید انقلاب

  گردید چرخ، بی‌حرکت، خاک، بی‌سکون

  کند امهات اربعه ز آبای سبعه دل

  گفتی خلل فتاد به ترکیب کاف و نون

  آماده قیامت موعود، هرکسی

  کایزد وفا به وعده مگر می کند کنون!

  گفتم محرم است و نمود از شفق هلال

  چون ناخنی که غمزده آلایدش به خون

  یا گوشواره ای که سپهرش ز گوش عرش

  هر ساله در عزای شه دین کند برون

  یا ساغری است پیش لب آورده آفتاب

  بر یاد شاه تشنه لبان کرده سرنگون

  جان امیــــــــر بدر و روان شـه حنین

  سالار سروران سر ازتن جدا، حسین

   

  بند دوم

  افتاد رایت صف پیکار کربلا

  لب تشنه صید وادی خونخوار کربلا

  آن روز، روز آل نبی تیره شد که تافت

  چون مهر، از سنان سر سردار کربلا

  پژمرده غنچه لب گلگونش از عطش

  وز خونش آب خورده خس و خار کربلا

  لخت جگر، نواله طفلان بی پدر

  وز آب دیده شربت بیمار کربلا

  ماتم فکند رحل اقامت ، دمی که خاست

  بانگ رحیل قافله سالار کربلا

  شد کار این جهان ز وی آشفته تا دگر

  در کار آن جهان چه کند کار کربلا

  گویم چه گذشت سرگذشت شهیدان که دست چرخ

  از خون نوشته بر در و دیوار کربلا

  افسانه ای که کس نتواند شنیدنش

  یا رب بر اهل بیت چه آمد ز دیدنش؟

   

  بند سوم

  چون شد بساط آل نبی از زمانه طی

  آمد بهار گلشن دین را زمان دی

  یثرب به باد رفت، به تعمیر خاک شام

  بطحا خراب شد ، به تمنای ملک ری

  سر گشته بانوان حرم گرد شاه دین

  چون دختران نعش به پیرامن جدی

  نه مانده غیر او، کسی از یاوران قوم

  نه زنده غیر او کسی از همرهان حی

  آمد به سوی مقتل و بر هر که می گذشت

  می شست ز آب دیده غبار از عذار وی

  بنهاد رو، به روی برادر که یا اخا

  در بر کشید تنگ پسر را که یا بنی!

  غمگین مباش، آمدمت اینک از قفا

  دل، شاد دار، می رسمت این زمان ز پی

  آمد به سوی معـــــــرکه آنگه زبان گشاد

  گفت این حدیث و خون دل از آسمان گشاد:

   

  بند چهارم

  منسوخ شد مگر به جهان ملت نبی؟

  یا در جهان نماند کس ازامت نبی؟

  ما را کشند و یاد کنند از نبی، مگر

  از امت نبی نبود عترت نبی؟

  حق نبی چگونه فراموش شد چنین؟

  نگذشته است آن قدر از رحلت نبی

  اینک به خون آل نبی رنگ کرده اند

  دستی که بود در گرو بیعت نبی

  یارب تو آگهی که رعایت کسی نکرد

  در حق اهل بیت نبی، حرمت نبی

  این ظلم را جواب چه گویند روز حشر؟

  بر کوفیان تمام بود حجت نبی

  ما را چو نیست دست مکافات، داد ما

  گیرد ز خصم،حکم حق و غیرت نبی

  بس گفت این حــدیث و جوابش کسی نداد

  لب تشنه غرق خون شد و آبش کسی نداد

   

  بند پنجم

  چون تشنگی عنان ز کف شاه دین گرفت

  از پشت زین قرار به روی زمین گرفت

  پس بی حیایی آه – که دستش بریده باد-

  از دست داد دین و سر ازشاه دین گرفت

  داغ شهادت علی ایام تازه کرد

  از نو جهان عزای رسول امین گرفت

  بر طشت، مجتبی جگر پاره پاره ریخت

  پهلوی حمزه چاک ز مضراب کین گرفت

  هم پای پیل ، خاک حرم را به باد داد

  هم اهرمن ز دست سلیمان نگین گرفت

  از خاک ، خون ناحق یحیی گرفت جوش

  عیسی ز دار، راه سپهر برین گرفت

  گشتند انبیا همه گریان و بوالبشر

  بر چشم تر، ز شرم نبی آستین گرفت

  کردند پس به نیزه سری را که آفتاب

  از شــــــرم او نهفت رخ زرد در نقاب

   

  بند ششم

  شد بر سر سنان چون سر شاه تاجدار

  افکند آسمان به زمین تاج زرنگار

  افلاک را ز سیلی غم، شد کبود روی

  آفاق را ز اشک شفق، سرخ شد کنار

  از خیمه ها ز آتش بیداد خصم رفت

  چون از درون خیمگیان بر فلک شرار

  عریان تن حسین و به تاراج داد چرخ

  پیراهنی که فاطمه اش رِشت، پود و تار

  نگرفت غیر بند گران دست او کسی

  آن ناتوان کز آل عبا ماند یادگار

  رُخ ها به خون خضاب، عروسان اهل بیت

  گشتند بی جهاز ، به جمّازه ها سوار

  آن یک شکسته خار اسیریش ، بر جگر

  وین یک نشسته گرد یتیمیش برعذار

  کردند رو به کوفه پس آنگه ز خیمه گاه

  وین خیمه کبود ، شــد از آهشان سیاه

   

  بند هفتم

  چون راهشان به معرکه کربلا فتاد

  گردون به فکر سوزش روز جزا فتاد

  اجزای چرخ منتظم از یکدگر گسیخت

  اعضای خاک متصل از هم جدا فتاد

  تابان به نیزه رفت سر سروران ز پیش

  جمازه های پردگیان از قفا فتاد

  از تندباد حادثه دیدند هر طرف

  سروی به سر درآمد و نخلی ز پا فتاد

  مانده به هرطرف نگران چشم حسرتی

  در جستجوی کشته خود تا کجا فتاد

  ناگه نگاه پردگی حجله بتول

  بر پاره تن علی مرتضی فتاد

  بیخود ، کشید ناله هذا اخی چنان

  کز ناله اش به گنبد گردون صدا فتاد

  پس کرد رو به یثرب و از دل کشید آه

  نالان به گـریه گفــت ببین یا محـمـداه

   

  بند هشتم

  این رفته سر به نیزه اعدا، حسین توست

  وین مانده بر زمین تن تنها، حسین توست

  آین آهوی حرم که تن پاره پاره اش

  در خون کشیده دامن صحرا، حسین توست

  این پرگشاده مرغ همایون به سوی خلد

  کش پر زتیر، رسته بر اعضا ، حسین توست

  این سربریده از ستم زال روزگار

  کز یاد برده ماتم یحیی، حسین توست

  این مهر منکسف که غبار مصیبتش

  تاریک کرده چشم مسیحا، حسین توست

  این ماه منخسف که برو، ز اشک اهل بیت

  گویی گسست عقد ثریا، حسین توست

  این لاله گون عمامه که در خلد بهر او

  معجر کبود ساخته زهرا، حسین توست

  اندک چو کرد دل تهی از شکوه با رسول

  گیسو گشود و دید ســـــوی مرقد بتول

   

  بند نهم

  کای بانوی بهشت، بیا حال ما ببین

  ما را به صد هزار بلا مبتلا ببین

  در انتظار وعده محشر چه مانده ای؟

  بگذر به ما و شور قیامت به پا ببین

  بنگر به حال زار جوانان هاشمی

  مردانشان شهید و زنان در عزا ببین

  آن گلبنی که از دم روح الامین شکفت

  خشک از سموم بادیه ی کربلا ببین

  آن سینه ای که مخزن علم رسول بود

  از شست کین نشانه تیر جفا ببین

  آن گردنی که داشت حمایل ز دست تو

  چون بسملش بریده ی تیغ جفا ببین

  با این جفا نیند پشیمان ، وفا نگر

  با این خطا زنند دم از دین، حیا ببین

  لختی چو داد شرح غم دل به مادرش

  آورد رو بـــه پیکـــــر پــاک بـــرادرش:

   

  بنددهم

  کای جان پاک ، بی تو مرا جان به تن دریغ

  از تیغ ظلم، کشته تو و زنده من دریغ

  عریان چراست این تن بی سر، مگر بُوَد

  بر کشتگان آل پیمبر کفن دریغ؟

  شیر خدا به خواب خوش و کرده گرگ چرخ

  رنگین به خون یوسف من پیرهن دریغ

  خشک از سموم حادثه گلزار اهل بیت

  خرم ز سبزه دامن ربع و دمن دریغ

  آل نبی غریب و به دست ستم اسیر

  آل زیاد کامروا در وطن دریغ

  کرد آفتاب یثرب و بطحا غروب و تافت

  شعری ز شام باز و سهیل از یمن دریغ

  غلطان ز تیغ ظلم، سلیمان به خاک و خون

  در خون او حنا به کف اهرمن دریغ

  گفتـم ز صد یکی به تو حالِ دلِ خراب

  تا حشر مانَد بر دل من حسرت جواب

   

  بند یازدهم

  چون بی کسان آل نبی دربدر شدند

  در شهر کوفه ناله کنان نوحه گر شدند

  سرهای سروران همه بر نیزه و سنان

  در پیش روی اهل حرم جلوه گر شدند

  از ناله های پردگیان ، ساکنان شهر

  جمع از پی نظاره به هر رهگذر شدند

  بی شرم امتی که نترسیده از خدا

  بر عترت پیمبر خود پرده در شدند

  ز اندیشه نظاره ی بیگانه، پرده پوش

  از پاره معجری به سر یکدگر شدند

  دست از جفا نداشته بر زخم اهل بیت

  هر دم نمک فشان به جفای دگر شدند

  خود بانی مخالفت و آل مصطفی

  در پیش تیر طعنه ی ایشان سپر شدند

  چندی به کوفه داشت فلک ،تلخ‌کامشان

  آنگه ز کوفه برد به خــواری به شامشان

   

  بند دوازدهم

  چون تازه شد مصیبتشان از ورود شام

  از شهر شام خاست عیان رستخیز عام

  تاکرده فرق، آل نبی را ز مشرکان

  افتاده اهل شهر در اندیشه‌های خام

  داد آن نشان به پردگی‌ای، کاین مرا کنیز

  کرد این طمع به تاجوری، کاین مرا غلام

  گفت این به طعنه کاین اسرا را وطن چه شهر؟

  گفت آن به خنده سید این قوم را چه نام؟

  کردند بر یزید چو عرض سر سران

  پرسید ازین میانه حسین علی کدام؟

  بردند پیش او سر سالار دهر را

  می زد به چوب بر لبش و می کشید جام

  گفتا یکی ز محفلیان شرمی ای یزید

  می زد همیشه بوسه برین لب، شه انام

  کفری چنین و لاف مسلمانی ای یزید؟

  ننگش ز تو یهـودی و نصرانی ای یزید

   

  بند سیزدهم

  ترسم دمی که پرسش این ماجرا شود

  دامان رحمت از کف مردم رها شود

  ترسم که در شفاعت امت به روز حشر

  خاموش ازین گناه، لب انبیا شود

  ترسم کزین جفا نتواند جفاکشی

  در معرض شکایت اهل جفا شود

  آه از دمی که سرور لب تشنگان حسین

  سرگرم شکوه با سر از تن جدا شود

  فریاد ازآن زمان که ز بیداد کوفیان

  هنگام دادخواهی خیرالنسا شود

  باشد که را ز داور محشر امید عفو

  چون دادخواه، شافع روز جزا شود

  مشکل که تر شود لبی از بحر مغفرت

  گرنه شفیع، تشنه لب کربلا شود

  کی باشد اینکه گرم شود گیر و دار حشر؟

  تا داد اهل‌بیت دهـــــد کـــردگار حشر

   

  بند چهاردهم

  یارب بنای عالم ازین پس خراب باد

  افلاک را درنگ و زمین را شتاب باد

  تا روز دادخواهی آل نبی شود

  از پیش چشم، مرتفع این نه حجاب باد

  آلوده شد جهان همه از لوث این گناه

  دامان خاک، شسته ز طوفان آب باد

  برکام اهل بیت نگشتند یک زمان

  در مهد چرخ، چشم کواکب به خواب باد

  لب‌تشنه شد شهید، جگرگوشه‌ی رسول

  هر جا که چشمه ایست ، به عالم سراب باد

  از نوک نیزه تافت سر آفتاب دین

  در پرده ی کسوف، نهان آفتاب باد

  آنکو دلش به حسرت آل نبی نسوخت

  مرغ دلش بر آتش حسرت کباب باد

  در موقف حساب، صباحی چو پا نهاد

  جایش به سایه ی عَلَم بوتراب باد

  کامیدوار نیست به نیروی طاعتی

  دارد ز اهل بیت، امیـــد شفاعتی

  ************************

  نظرات  (۰)

  هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی