هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی
کانال این وبلاگ
دوشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۳۵ ق.ظ

اشعار اربعین امام حسین علیه السلام-12

 • ۳۱ نمایش
 • اشعار اربعین امام حسین علیه السلام-12

  *********************

  جابر در کربلا

  باز آوای جرس بر جگرم آتش زد

  اشک آتش شد و بر چشم ترم آتش زد

  ناله آتش شد و بر برگ و برم آتش زد

  سوز دل بیش تر از پیش ترم آتش زد

  پاره های دلم از چشم تر آید بیرون

  وز نیستان وجودم شرر آید بیرون

  **

  دوستان با من و دل ناله و فریاد کنید

  آه را با نفس از حبس دل آزاد کنید

  اربعین آمده تا از شهدا یاد کنید

  گریه بر زخم تن حضرت سجاد کنید

  مرغ دل زد به سوی شهر شهیدان پر و بال

  پیش تا از حرم الله کنیم استقبال

  **

  جابر این جا حرم محترم خون خداست

  هر طرف سیر کنی جلوة مصباح هداست

  غسل از خون جگر کن که مزار شهداست

  سر و دست است که از پیکر صد پاره جداست

  پیرهن پاره کن و جامة احرام بپوش

  اشک ریزان به طواف حرم الله بکوش

  **

  جابرا هم چو ملک پر بگشا بال بزن

  ناله با سوز درون علی و آل بزن

  بر سر و سینة خود در همه احوال بزن

  خم شو و سجده کن و بوسه به گودال بزن

  چهره بگذار به خاکی که دهد بوی حسین

  ریخته بر روی آن خون ز سر و روی حسین

  **

  جابرا اشک فشان ناله بزن زمزمه کن

  گریه با فاطمه از داغ بنی فاطمه کن

  در حریم پسر فاطمه یاد از همه کن

  روی از گوشة گودال سوی علقمه کن

  اشک جاری به رخ از دیدة دریایی کن

  دست سقا ز تن افتاده، تو سقایی کن

  **

  گوش کن بانگ جرس از دل صحرا آید

  ناله ای سخت جگر سوز و غم افزا آید

  پیشباز اسرا دختر زهرا آید

  به گمانم ز سفر زینب کبرا آید

  حرمی روی به بین الحرمین آوردند

  از سفر نالة ای وای حسین آوردند

  ***

  بلبلان آمده گل ها همه پرپر گشتند

  حرم الله دوباره به حرم برگشتند

  زائر پیکر صد پارة بی سر گشتند

  همگی دور مزار علی اکبر گشتند

  گودی قتلگه و علقمه را می دیدند

  هر طرف اشک فشان فاطمه را می دیدند

  **

  آب بر سینة خود دید چو تصویر رباب

  عرق شرم شد و سوخت از شرم شد آب

  جگر بحر ز سوز جگرش گشت کباب

  شیر در سینه مادر، علی اصغر در خواب

  یاد شش ماهه و گهوارة او می افتاد

  به دو دستش حرکت های خیالی می داد

  **

  نفس دخت علی شعلة ماتم می شد

  قامت خم شده اش بار دگر خم می شد

  تاب می داد ز کف طاقت او کم می شد

  پیش چشمش تن صد پاره مجسم می شد

  حنجر غرقه به خون در نظرش می آمد

  یادش از بوسة جد و پدرش می آمد

  **

  باز هم داغ روی داغ مکرر می دید

  باغ آتش زده و لالة پرپر می دید

  لحظه لحظه تن صد چاک برادر می دید

  فرق بشکستة عباس دلاور می دید

  رژه می رفت مصائب همه پیش نظرش

  داغ ها بود که شد تازه درون جگرش

  **

  گریه آزاد شده بغض گلو را بسته

  کرده فریاد درون حنجره ها را خسته

  داغداران همه فریاد زنند آهسته

  ذکرشان یا ابتا یا ابتا پیوسته

  اشک اطفال دل فاطمه را آتش زد

  گریة زینب کبری همه را آتش زد

  **

  گفت ای همدمم از لحظة میلاد حسین

  ای سلامم به جراحات تنت باد حسین

  از همان روز که چشمم به تو افتاد حسین

  آتش عشق تو زد بر جگرم باد حسین

  من و تو در بغل فاطمه با هم بودیم

  همدم و یار به هر شادی و هر غم بودیم

  **

  حال بر گو چه شد از خویش جدایم کردی

  در بیابان بلا برده رهایم کردی

  گاه در گوشة گودال دعایم کردی

  گاه بر نوک سنان گریه برایم کردی

  چشمم افتاد سر نیزه به اشک بصرت

  جگرم پاره شد از خواندن قرآن سرت

  **

  کثرت داغ سراپا تب و تابم کرده

  خون دل سرزده از دیده خضابم کرده

  سخنی گوی که هجران تو آبم کرده

  چهره بنمای که داغ تو کبابم کرده

  بر سر خاک تو از اشک گلاب آوردم

  گرچه خود آب شدم بهر تو آب آوردم

  **

  روزها هر چه زمان می گذرد روز تواند

  ظالمان تا ابد الدهر سیه روز تواند

  اهل بیت تو همه لشکر پیروز تواند

  که پیام آور فریاد ستم سوز تواند

  سرکشان یکسره گشتند حقیر تو حسین

  شام شد پایگه طفل صغیر تو حسین

  **

  دشمنان از سر کویت به شتابم بردند

  بعد کوفه به سوی شام خرابم بردند

  به اسارت نه که با رنج و عذابم بردند

  با سر پاک تو در بزم شرابم بردند

  شام را سخت تر از کرببلا می دیدم

  سر خونین تو در طشت طلا می دیدم

  **

  شامیان روز ورودم همگی خندیدند

  سر هر کوچه به دور سر تو رقصیدند

  عید بگرفته همه جامة نو پوشیدند

  لیک با زلزلة خطبة من لرزیدند

  گرچه باران بلا ریخت به جانم در شام

  کار شمشیر علی کرد زبانم در شام

  **

  گرچه این بار به دوش همگان سنگین بود

  آنچه گفتیم و شنیدیم برای دین بود

  و آنچه پنداشت عدو تلخ به ما شیرین بود

  ارث ما بود شهادت، شرف ما این بود

  "میثم" ابیات تو چون شعلة ظالم سوزند

  تا خدایی خدا حزب خدا پیروزند

  سازگار

  *************************

  یاس کبود

  ای کربلا به قافله کربلا ببین

  حال مسافران به درد آشنا ببین

  ما زائران خون خداییم کربلا

  بر کاروان زائر خون خدا ببین

  سوغات درد و خون جگر ارمغان ماست

  احوال ما ز وضع پریشان ما ببین

  من زینبم که درد چکد از نگاه من

  در هر نگاه شعله چندین بلا ببین

  رویم کبود و دست کبود و بدن کبود

  یاس کبود گر که ندیدی مرا ببین

  اطفال را به گردن و بازو و دست و پا

  آثار تازیانه و بند جفا ببین

  هر یک کنار قبر شهیدی کند فغان

  هر بلبلی کنار گلی در نوا ببین

  از سجده های نیمه شب و خطبه های روز

  بشکسته ایم پشت ستم را بیا ببین

  هر جا کنند فتح، گذارند یک سفیر

  وین رسم تازه نیست، بود هر کجا ببین

  ما نیز بر رقیه سپردیم کار شام

  تا او کند سفارت عظما به پا ببین

  ****************************

  اگر چه پای فراق تو پیر‌تر گشتم

  مرا ببخش عزیزم که زنده برگشتم

  شبیه شعله شمعی اسیر سوسویم

  رسیده‌ام سر خاکت ولی به زانویم

  بیا که هر دو بگرییم جای یکدیگر

  برای روضه‌مان در عزای یکدیگر

  من از گلوی تو نالم... تو هم ز چشم ترم

  من از جبین تو گریم... تو هم به زخم سرم

  من از اصابت آن سنگ‌های بی‌احساس

  و از نگاه یتیمت به نیزه عباس

  بر آن صدای ضعیفت بر این نفس زدنم

  برای چاک لبانت به جای جای تنم

  من از شکستن آن ابروی جدا از هم

  تو از جسارت آن دست‌های نامحرم

  به زخم کاری نیزه که بازی‌ات می‌داد

  به نقش‌های کبودی که بر تنم افتاد

  همین بس است بگویم که زخم تسکین است

  و گوش‌های من از ضرب دست سنگین است

  چهل شب است که با کودکان نخوابیدم

  چهل شب است که از خیزران نخوابیدم

  چهل شب است نه انگار چهار صد سال است...

  ... هنوز پیکر تو در میان گودال است

  هنوز گرد تنت ازدحام می‌بینم

  به سمت خیمه نگاه حرام می‌بینم

  هر آنچه بود کشیده ز پیکرت بردند

  مرا ببخش که دیر آمدم سرت بردند

  مرا ببخش نبودم سر تو غارت شد

  کنار مادرم انگش‌تر تو غارت شد

  حسن لطفی

  ***********************

  اربعین حسینی

  صدای خواهری می‌آید انگار

  غریب مضطری می‌آید انگار

  بجای مادری می‌آید انگار

  حسین دیگری می‌آید انگار

  به روی ناقه سوز و آه دارد

  به سر سربند ثارالله دارد

  **

  نگو خواهر بگو یک دل شکسته

  غرورش در چهل منزل شکسته

  دلش را فتنه باطل شکسته

  سرش را چوبه محمل شکسته

  خدایی گریه‌هایش گریه دارد

  حسینِ سر جدایش گریه دارد

  **

  غمی دیرینه در احوال دارد

  چهل روزه غم چل سال دارد

  به دست شامیان خلخال دارد

  شهیدی تشنه در گودال دارد

  خدا صبرش دهد این روضه‌ها را

  نبیند کاش دیگر کربلا را

  **

  همین جا حال و احوالش عوض شد

  همین جا حال اطفالش عوض شد

  همین جا معجر و شالش عوض شد

  همین جا ذبح، اعمالش عوض شد

  حسینش را همین جا سر بریدند

  قتیل‌اش را همین جا پر بریدند

  **

  همین جا دخترش را می‌کشیدند

  شبیه مادرش را می‌کشیدند

  نه تنها معجرش را می‌کشیدند

  همه موی سرش را می‌کشیدند

  همین جا در بغل بگرفت او را

  همین جا بوسه زد زیر گلو را

  **

  همین جا زیر و رو شد پیکر او

  همین جا بوسه می‌زد بر سر او

  همین جا بود آمد مادر او

  همین جا سینه می‌زد دختر او

  همین جا حرف حرف ملک ری بود

  همین جا آفتابش روی نی بود

  **

  حسین جان خواهرت از شام آمد

  ز شهر کوفهٔ بد نام آمد

  سرت بشکست و هی دشنام آمد

  خودم دیدم که سنگ از بام آمد

  به دست بسته تا شامات رفتم

  دم دروازه ساعات رفتم

  **

  اگر چه خواهری نستوه هستم

  اگر با دشمن‌ات چون کوه هستم

  اگر بر کشتی‌ات چون نوح هستم

  بجان مادرم مجروح هستم

  خریدم غصه‌های بچه‌ها را

  تمام ماتم کرببلا را

  **

  امانتدار بودم سعی کردم

  برایت یار بودم سعی کردم

  به شب بیدار بودم سعی کردم

  گل ایثار بودم سعی کردم

  تن‌اش با تازیانه سوخت آقا

  دلم بر نازدانه سوخت آقا

  مهدی صفی یار

  ************************

  موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۰۷
  علی

  اربعین

  نظرات  (۰)

  هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی