هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی
کانال این وبلاگ
شنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹ ب.ظ

سبک هماهنگ - دل زارم، هـوایــی شـده

 • ۸۷ نمایش

 • سبک هماهنگ - دل زارم، هـوایــی شـده   


  امیر عباسی


  دریافت سبک  


  طلیعۀ محرم


  دل زارم، هـوایــی شـده، واسـه کــربــلا، عـزیـز خــدا، یـابـن زهــرا


  زده شـعـلـه، بـه دل آتـش، غــم نـیــنــوا، شـه سـر جـدا، یـابـن زهــرا
  گـریـه بـر غـمـت آبـروی من            کـرب و بـلای تـو آرزوی مـن


  یاد حرم دارم، سوز و اشک و ناله            بطلب آقاجان، به حق سه ساله


  الـلهـمّ الـرزقـنـا؛ کـربـلا کربـلا (3)


  ***********************


  به قـربـانِ، غـریـبی که شد، بـه دشـت بـلا، ذبـیـح از قـفـا، آه، واویـلا


  وَ بعد از آن، که او کشته شد، به آلـش شده، از کـیـنه جـفـا، آه، واویلا


  اشـک دم بـه دم  وامـصـیـبـتـا             رنج و غـمِ حـرم وامصیـبـتـا


  پُر از درد و محنت همه دلها گشته            روی زهرایی ها مثل زهرا گشته


  الـلهـمّ الـرزقـنـا؛ کـربـلا کربـلا (3)


  ***********************


  ***************** حضرت مسلم *****************


  میا کوفه، ببـین مسـلـمت، شده در به در، در این کوچه‌ها، یابن زهـرا


  میـا کـوفـه، شود بـعـد تو، ز اهـل سـتـم، به عـقـدت جـفـا، بابن زهـرا


  ای امــام من فــخـر عـالـمـیـن            سلام عـالـمـین بر تو یا حسین


  اگرچه از غصه، شده جان بر لبم            در این شهر کوفه شده جان بر لبم


  واویلا یا حسین، کوفه میا حسین (3)


  ***********************


  به چـشم دل، ببـیـنم رود، در این کوچه‌ها، سرت روی نی، وا مصیبت


  خورد سنگِ، جفا به سرت، دل خواهرت، شود خون ازین، درد غربت


  ای پـسر عـمـو جـان فـدای تو            سـفـیـر تو شـود جـانـفـدای تو


  بر سردارم و گریم در عزایت            ای شهید بی سر بمـیرم برایت


  واویلا یا حسین، کوفه میا حسین (3)


  ***************** ورود به کربلا *****************


  رسد بر گوش، ز صحـرای غـم، خـدا دم به دم، صداهای بس آشـنایی


  امان ای دل، که یک کـاروان، به اشـک روان، شده مُـحـرم کـربلایی


  نــیــت حــــرم یــــاری ولـــی            صاحب این عـلـم عـباس علی


  پیچیده در صحرا، عطر یاس و لاله            بر دوش اکبر بود،دختری سه ساله


  واویلا واویلا، خـیـمه نزن اینجا (3)


  ***********************


  مدیحه خـوان، به این کاروان، زِ پیـر و جـوان، بُوَد تا ابـد کل افـلاک


  وَ در محـمل، بود بانویی، که در قدر و جاه، بود رتبه‌اش فوق ادراک


  دخـتـر عـلی نـور هر دو عـین            دریای صبر و غم یاور حسین


  یک روزی این بانو شود اسیر غم            همسفر گردد با یک عده نا محرم


  واویلا واویلا، خـیـمه نزن اینجا (3)


  ***************** حضرت رقیه *****************


  پدر جـانم، ببـیـن دخـترت، شده قـد کـمـان، ز هجـران تو، یابن زهـرا


  چه گـویـم من، که جـان و دلـم، بود تـا ابـد، پـریـشـان تـو، یابن زهـرا


  روی نـیــلـی ام را بـبـیـن پدر            آثـار سـیـلـی ام را بـبـیـن پـدر


  بُود به رسم عشق، ای دین و دنیایم            موی سپـیـد من، گواه غـمهایم


  ابـتـا یا حسین، خـوش آمدی بابا (3)


  ***********************


  کجا بودی، به هـر منـزل و به هر رهـگـذر، عـدو زد مـرا بی بـهـانـه


  و عـمّـه در، هـجـوم جـفـا، بـه من از وفـا، سـپـر گـشـتـه بـر تـازیـانـه


  گرچه ای پدر با غـمت خوشم            خیلی خجالت از عمه می‌کشم


  جان علی اکبر جان علی اصغر            حالا که آمدی مرا با خود ببر


  ابـتـا یا حسین، خـوش آمدی بابا (3)


  *************** اصحاب امام حسین ****************


  به اصحـابت، قـسم یا حـسین، مرا کـن فـدا، به راه غـمـت، یابن زهرا


  دلم خـواهد، شبـیـه حـبیب، شوم مُـحـرِم و، شوم مَـحـرَمَت، یابن زهرا


  ای صـحـابــه‌ات یــاران خــدا            مکن مرا شـها از خودت جـدا


  یـا لـیـتـنـا کنا مـعـک ذکر لبـم            سائلت هستم و دلخـون زیـنـبم


  مولای عـالمـین، سیدی یا حسین (3)


  ***********************


  دلـم خـواهـد، چو عـابس شوم، به راهـت فـدا، عزیز خـدا، یابن زهرا


  چو هـفـتاد و، دو تن یـار تو، شوم مبـتـلا، به عـشـق شـما، یابن زهـرا


  راه تـــو ره بــــنـــدگـــیّ مـن            جان دادن از غمت زندگی من


  ای شهید عطشان، مظلوم نینوا            رزق شهادت را، قسمتِ ما نما


  مولای عـالمـین، سیدی یا حسین (3)


  ************** حضرت قاسم و عبدالله ***************


  دلـم دارد، بـه مـاه عـزا، هـوای بـقـیـع بـه ذکـر حـسن یـا حـسـن جـان


  مدیـنـه‌ای، شده حـال من، به یـاد حـسن، به سـوز دل و چـشـم گـریـان


  یــاد قــاســم و عــبــدالــلــهِ او            بـه راه غـم شده دل هـمـره او


  پیدا شد در قلبم، با حزنی درسینه            راهی از کربلا تا شهـر مدینه


  یا حسین یا حسین، عمو جانم حسین(3)


  ***********************


  دو آقا و دو صاحـب سخـن، گـلان حسن، چُـنـان یاسمن هر دو پـرپـر


  به مـیـدانِ، جـهـاد از وفـا، شـده هـر دو تـا، فـدا جـانـشـان، بهر دلـبـر


  دو گــل حــسـن در کـــربـبـلا            مجروح و بی کـفن در کـرببلا


  ذکر محبین شد، با سوز و اشک و آه            جانها به قربان، قاسم و عبدالله


  یا حسین یا حسین، عمو جانم حسین(3)


  ***************** حضرت قاسم *****************


  به لـب هـای، من احـلا عـسـل، شده از ازل، دل پُـر غـمِ، من اسـیـرت


  عـمـو جـانـم، اجـازه بـده، بـرم جـانـم و، کـنـم قـربـانـی تـو مـسـیـرت


  نــور دیــدۀ بــابــام حــســـنــم            خاک زمین عشق میشه کـفـنم


  زیر تـیغ دشمن، معـراج قـلـبمِ            صد بارم جان بدم، برات بازم کمِ


  یا حسین یا حسین، عمو جانم حسین(3)


  ***********************


  عـزای او، عـجـب داغـیـه، ازیـن مـرثـیـه، غـم دل شـده، بـی شـمـاره


  امـان از اون، زمـانی که شد، تن یـوسـفِ، حـسن از جـفـا، پـاره پـاره


  نـوجـوانـی که شـد فـدای دیـن            پاهاش کشیده شد بر روی زمین


  ذکرش یا حسینِ، زیر تیغ و دشنه           رو خاکا جان میده، با لبهای تشنه


  یا حسین یا حسین، عمو جانم حسین(3)


  *************** حضرت علی اصغر ***************


  علی اصغر، گـل پرپـرم، نزن دست و پا، روی دست من، ای عزیزم


  بمـیـرم من، که تو کـربـلا، به جز قـنـداقـه، نداری کـفـن، ای عـزیـزم


  می‌کـنم با تو درد و دل عـلـی            که هستم از رخ تو خجل علی


  سرباز شیر خواره، یار خونین حنجر            سرت بُریده شد، از تیر آن کافر


  ای لالۀ پرپر،لای لای علی اصغر(3)


  ***********************


  تن خونیت، روی دست من، وَ من حیران و، پُر از غـربت و اضطرابم


  بـبـین بابا، چـشـمای مـنـو، که پـر اشـکـم و، خـجـالـت زده، از ربـابـم


  من چطور بِرَم، به سوی حرم            جواب مادرت  رو من چی بدم


  محـبـتت بابا تو رگ و خـونـمِ            نـگــاه آخــرت قــاتـل جــونــمِ


  ای لالۀ پرپر،لای لای علی اصغر(3)


  *************** حضرت علی اکـبر ****************


  تو رفـتی و، به صحرای عـشق، شده ای عـلی، غـمت قـاتـل جـان بابا


  علی جانم، بگو بر پـدر، تو میدان چی شد، که شد پیکـرت، اربـاً اربا


  دست و پـا نـزن نــور دیــده‌ام            بـبـین که از غـمِ تو خـمـیـده‌ام


  تو کربلای غم، برا شاه بی سر            برابر بود داغِ  پـسر و بـرادر


  ولـدی یـا عـلـی، ولـدی یـا عـلـی (3)


  ***********************


  به انـدوه و، به آه ای عـلـی، هـمه کـائـنـات، بـرا مـاتـمـت بـی قـرارن


  جــوانـان، بـنـی هـاشـمـی، هـمـه آمـدنـد، تـنِـت را بـه خـیـمـه بـیــارن


  بـر روی عـبـا پـیـکـرت علی            فدای زخـمای حـنجـرت عـلی


  بـمـیـرم برای جـراحـات تـنت            جای سالم نبود بر روی بدنت


  ولـدی یـا عـلـی، ولـدی یـا عـلـی (3)


  ***************** حضرت عباس*****************


  بیا داداش، ببـین عـلـقـمه، چه غـوغـا شده، وَ دست من از تن جـدا شد


  گـل زهـرا، بیا و بـبـین، که فـرق سـرم، به ضرب عـمـودی دو تا شد


  سـرخ اشـک من وامـصـیـبـتـا            خـالـی مـشک من وامصیـبـتـا


  گرفته علقمه، عطری از مدینه            شرمنده هستم از، دخترت سکینه


  ای مهـربان یارم، تویی عـلـمدارم (3)


  ***********************


  ابوفـاضل، میـری ای داداش، می‌مـانه حسین، با این لشگر بی مروّت


  به آل الله، جـسارت میـشه، اهانت مـیـشه، دل زیـنب و رنـج و محـنت


  تــازیــانــه و ســیــلـیِّ جـــفــا            گـریـۀ غـربتِ آل مـصـطـفـی


  جفای تحمیلی، یاس و رنگ نیلی            تا تو بودی عباس، کسی نخورد، سیلی


  ای مهـربان یارم، تویی عـلـمدارم (3)


  ***************** شب عـاشـورا *****************


  شب آخـر، از عـمـر حـسـین، رسیـد و دلـم، به یاد غـمـش، شد خـدایی


  با شـورِ عـشق، مـیـشه از کَـرَم، به یـاد حـرم، دل عـاشـقان کـربـلایی


  آخـریـن شـب از عـمـرِ دلـبـرِ            فردا تن حسین چاک و بی سرِ


  امشب اشک و ناله، فردا تیغ و دشنه            جان میدن هفتاد و، دو یار لب تشنه


  واویلا واویلا، شد شب عـاشـورا (3)


  ***********************


  میگه زینب، با شور و نوا، ببین یا حسین، غـم و غـربتِ خواهرت را


  گـل زهـرا، عـزیـز خـدا، ایـشـالله که من، رو نـیـزه نـبـیـنـم سـرت را


  بـعـد تو جـانـم گـرچـه بـر لبِ            پـرچـم تـو روی دوش زیـنـبِ


  ذکرمه از فردا، با چشمهای گریان            صلّ الله علیک، یا ذبیحَ العطشان


  واویلا واویلا، شد شب عـاشـورا (3)


  ***************** روز عـاشـورا *****************


  حـسـیـن مـن، تـجـلّـی رب، شـه تـشـنـه لـب، نـرو کـه دلـم بـی قــراره


  حـسین من، تو داری مـیـری، وَ از بعـد تو، کار اهـل بیت، زارِ زاره


  ای عــزیـز من ای تـاج سـرم            آهـسـتـه تـر بـرو ای بــرادرم


  آهسته تر برو به جان مـادرت            جانم بر لب شد از، وداعِ آخرت


  واویـلا واویـلا، الــوداع یـا اخــا (3)


  ***********************


  خـدا حـافــظ، عــزیـز دلـم، بـرا غــربـتـت، غــم دل شـده بـی کــرانـه


  تو و نـیـزه، من و کـعـب نی، تو و خـنجـر و، من و سـیـلی و تـازیانه


  دست و پا نزن پیش خواهرت            لعنت حق بر اون خصم کافرت


  بُـرو خـدا حـافـظ یا ابا عـبدالله            قـرار مـا بـین گـودال قـتـلگـاه


  واویـلا واویـلا، الــوداع یـا اخــا (3)


  ***************** شـام غـریـبان *****************


  آتـش شعـلـه، زد از خـیـمه‌ها، وَ آل عـبا، همه بین این دشت و صحرا


  یـه دخـتـر با، دل مـبـتـلا، به درد و بـلا، شـده ذکـر لـبـهـاش یا زهـرا


  مـیگـه بـابـا دل پُـر شـرر شده            لـباس دخـتـرت شعـله ور شده


  تو شعله‌ها میگه، با یه دل خونبار            تازه شد دوباره، داغ در و دیوار


  یا زهرا یا زهرا، زینبت شد تنها (3)


  ***********************


  کـار زینب، تو خـیـمه شده، با یک کـوهِ غـم، پـرستاری از حجـتُ الله


  ولـی پـنـهـان، ز چـشـم هـمـه، داره دم بـه دم، بـرا دلـبـرش نـالـه و آه


  جسم دلـبرش بی غـسل و کفن            بـچـه‌هـای یـتـیم نـالـه مـیـزنن


  ای عمه امان از، این ظلم تحمیلی            درد میکنه جای، ضربه‌های سیلی


  یا زهرا یا زهرا، زینبت شد تنها (3)


  *************************


  نظرات  (۰)

  هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی