هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی
کانال این وبلاگ
جمعه, ۲۰ دی ۱۳۹۲، ۰۵:۱۱ ب.ظ

اشعارامامت حضرت مهدی (عج)-1

 • ۱۶۵۲ نمایش
 • اشعارامامت حضرت مهدی (عج(-1

  *************************

  جهان محیط وسیع عنایت است امروز
  وجود، مرکز نور هدایت است امروز
  عطا و جود و کرم بی نهایت است امروز
  دهید مژده که عید ولایت است امروز
  خجسته باد به مستضعفین زعامت شان
  که ثبت شد به کتاب خدا امامت شان

  ***
  الا که قائم امر قیام شد مهدی
  زمامدار به کل نظام شد مهدی
  به خلق رهبر والا مقام شد مهدی
  امام بود و دوباره امام شد مهدی
  کرامت و شرف و نصر ما مبارک باد
  امامت ولی عصر ما مبارک باد
  ***
  محیط سفره ی گسترده ی کرامت اوست
  پناه عالم هستی به ظل قامت اوست
  امامت همه مستضعفین امامت اوست
  «سلامت همه آفاق در سلامت اوست»
  کرامتی که ز کف رفته باز باز آرد
  لوای حمد علی را به احتزاز آرد
  ***
  سلام گرم همه اولیا به جان و تن اش
  که اوست شمع و دل انبیاست انجمن اش
  شفای روح هزاران مسیح در سخن اش
  شکوه احمدی و ذوالفقار بوالحسن اش
  صلای عدل الهی به تازیانه ی اوست
  لوای دولت مستضعفین به شانه ی اوست
  ***
  نه ربیع نخستین، نکوترین عید است
  غدیر دوم پویندگان توحید است
  بزرگ عید امامت بدون تردید است
  ندای نصر من الله مهر تایید است
  ترانه ی جرس از کاروان نور آید
  ز جبرئیل امین مژده ی ظهور آید
  ***
  الا قیام قیامت به قامتت مهدی
  حیات عدل محیط زعامتت مهدی
  گرفته ملک جهان را کرامتت مهدی
  خجسته باد مقام امامتت مهدی
  الا ندیده، دل و دیده محو دیدارت
  هزار یوسف مصری اسیر بازارت
  ***
  امامت تو نوید نخست قرآن است
  امامت تو کلید نجات انسان است
  امامت تو امید همه امامان است
  امامت تو کمال کمال ایمان است
  امامت تو امید موالیان خداست
  هماره آرزوی قلب سیدالشهداست
  ***
  هزار موسی عمران مقیم طور تو اند
  مقیم طور تو پروانه های نور تو اند
  تمام خلق خداوند در حضور تو اند
  هماره منتظر لحظه ی ظهور تو اند
  به جمع منتظران چون علی امامت کن
  قیام تو است قیامت بیا قیامت کن
  ***
  تو آفتاب خدایی خدا نگهدارت
  همیشه در دل مایی خدا نگهدارت
  مدینه  کرب و بلایی؟ خدا نگهدارت
  کنار قبر رضایی؟ خدانگهدارت
  « تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد »
  « وجود نازکت آزرده از گزند مباد »
  ***
  به تیغ عدل تو کاخ ستم خراب شود
  تمام عالم، یک باره انقلاب شود
  عدو در آتش بیداد خویش آب شود
  دعای فاطمه یک روز مستجاب شود
  چه می شود که شود از دعای مادر تو
  دو چشم میثم تو جای پای لشگر تو

  استاد حاج غلامرضا سازگار
  *************************
  همه جا پر از این خجسته نداست
  نه ماه ربیع عید خداست
  عید کل زراری زهرا
  عید لبخند سیدالشهداست
  عید لطف و کرامت مهدی است
  که طلوع امامت مهدی است
  ***
  عید بر روی حق تبسم ماست
  ذکر یا بن الحسن تکلم ماست
  عید اکمال دین شده تکرار
  بلکه عید غدیر دوم ماست
  فتح قرآن و دین مبارک باد
  عید مستضعفین مبارک باد
  ***
  ای به دستت نظام یا مهدی
  دولتت مستدام یا مهدی
  به ائمه به انبیاء تبریک
  که تو گشتی امام یا مهدی
  از تو قانون عدل پاینده است
  به تو این موهبت برازنده است
  ***
  از دو عالم یم کرامت تو
  فتح پیغمبران امامت تو
  دست حق خلعت امامت را
  دوخته از ازل به قامت تو
  به قیامت قسم قیامت کن
  پسر فاطمه امامت کن
  ***
  دیده ها روشن از تجلایت
  سینه ها جنت تولایت
  لب ختم رسل دعاگویت
  چشم زهرا به قد و بالایت
  که جهان را محیط نور کنی
  کعبه را روشن از ظهور کنی
  ***
  غایبی و زعامتت پیداست
  پشت ابری کرامتت پیداست
  معنی انسجام اسلامی
  در طلوع امامتت پیداست
  مانده چشم مسیح منتظرت
  تا بخواند نماز پشت سرت
  ***

  خیرمقدم که دیده خانه ی تو است
  هر چه دل هست آشیانه ی تو است
  ذوالفقار علی به قبضه ی مشت
  پرچم کربلا به شانه ی تو است
  بر تنت جامه ی رسول خداست
  در رگت خون سیدالشهداست
  ***
  قلب یاسین و زاریات تویی
  روح طاها و محکمات تویی
  پدر آدم و بنی آدم
  پسر طور و عادیات تویی
  ناشر رایه الهدایی تو
  به خدا حجت خدایی تو
  ***
  به دو عالم نظام کیست تویی
  به عدالت قوام کیست تویی
  به جهان ها ولی قائم امر
  به زمان ها امام کیست تویی
  تو، همانا، تو حجة  اللهی
  تا قیامت بقیة اللهی
  ***
  روح بخش مسیح ها دم تو است
  هر کجا عالمی است عالم تو است
  یوسفا همچو دیده ی یعقوب
  کعبه چشم انتظار مقدم تو است
  چه شود میثمت در افشاند
  در حضورت قصیده ای خواند

  *************************
  یا مهدی (عج)
   سامره امشب تماشایی شده
  جنت گل هـای زهرایی شده
  لحظه لحظه، دسته دسته از فلک
  همچو باران از سمـا بارد ملک
  می زنند از شوق دائم بال و پر
  در حضـور حجت ثانـی عشر
  ملک هستی در یم شادی گم است
  بعثت است این، یا غدیر دوم است
  یوسف زهرا بـه دست داورش
  می نهد تاج امـامت بـر سرش
  عید «جاء الحـق» مبارک بر همه
  خاصـه بـر سـادات آل فاطمه
  عید آدم عیـد خاتم آمده
  عید مظلومـان عالم آمده
  عید قسط و عید عدل و دادهاست
  لحظه هـایش را مبـارک بادهاست
  عیـد قرآن، عید عترت، عید دین
  عیــد زهـرا و امیــرالمؤمنین 
  عیــد یــاران فداکار علی است
  عید محسن، اولین یار علی است
  عیــد فتـحِ «میثـم تمار»هاست
  عید عمرو مالک و عمارهاست
  عید مشتاقان سرمست حسین
  عید ذبح کوچک دست حسین
  عید باغ یاسمن های کبود
  عید شادیِ بدن های کبود
  عید سردار رشیـد علقمه
  عید سقـای شهیـد علقمه
  عید ثـارالله و هفتـاد و دو تن
  عید سربازان بی غسل و کفن
  عید هجــده آفتـاب نـوک نی
  کرده نوک نی چهل معراج طی
  عید طاهـا عید فرقان عید نور
  عید قرص مـاه در خاک تنور
  عید عزت عیـد مجد و افتخار
  عید مردان بـــزرگ انتظـار
  آی مهدی دوستـان! عید شمـاست
  این شعاع حسن خورشید شماست
  آنکـه باشـد عـدل و داد حیدرش
  حـق نهـد تـاج امـامت بر سرش
  وعده فیض حضور آید به گوش
  مـژده روز ظهـور آیـد به گوش
  تا کنـد محکـم اسـاس کعبه را
   
  کعبـه پوشیـده لبـاس کعبــه را
  می کشد چون شیر حق از دل خروش
  می رســد از کعبــه آوایش بـه گوش
  می برد از دل شکیب کعبه را
  می کشد اول خطیب کعبه را
  روی او آیینه روی خــداست
  پشت او محکم به نیروی خداست
  پیش رو خوبان عالم، لشکرش
  پشت سر دست دعای مادرش
  بـر سـرش عمـامه پیغمبر است
  ذوالفقارش ذوالفقار حیدر است
  پرچمش پیراهـن خـون خداست
  نقش آن رخسار گلگون خداست
  رشته هایش از رگ دل پاک تر
  از گل پرپر شده صـدچاک تر
  حنجـر او نینـوای زینبین
  نعرۀ او «یا لثارات الحسین»
  اشک چشمش خون هفتاد و دو تن
  چهره: تصویـر حسین است و حسن
  خیمـه اش آغـوش حی دادگر
  مقدمش چشمِ قضا، دوش قدر
  عدل از نـور جمـالش منجلی
  پــایتختش کوفـه مـانند علی
  آسمـان پروانـه ای دور سرش
  خلق پندارند خود را در برش
  آسمان چـون حلقه در انگشت او
  ملک امکان قبضه ای در مشت او
  فـرش راه لشکـرش بــال ملک
  جــای سم مـرکبش دوش فلک
  مکـه را بستانـد از نـا اهل هــا
  بشکند پیشانـی از بوجهل هــا
  شیعه گردد حکمران در آب و گل
  کــوری این بازهـای کــور دل
  عیــد موسا و عصا و اژدهاست
  عید مرگ فرقۀ باب و بهاست
  ای امـام عصـر عاشورائیـان
  ای امیــد آخـر زهرائیــان
  ای به عهد مهدویت مهـد مـا
  ای نفس هایت دعای عهد ما
  عمر ما بی تو بـه سـر آمـد بسی
  ای پنـاه شیعـه تـا کی بیکسی
  تـو بـه ما بینایی و ما از تو کور
  تو به ما نزدیکی و ما از تو دور
  ای ز چشـم مـا به ما نزدیک تر
  تـا دل دشمـن شـود تاریک تر
  چند میثم با تو نزدیک از تو دور؟
  سیـدی مـولایی عجـل لظهـور!

   

  *************************
  قسمتی از یک ترکیب بند
  ای جبرئیل کاسه به دست عنایتت
  خضر از قبیلِ منتظران هدایتت
  ای چشمه‌های عقل تمام پیمبران
  مبهوت وسعت نظر بی‌نهایتت
  تقدیر خانواده‌ی سلمان این زمان
  مدیون چتر بی‌حد و مرز حمایتت
  آتشفشان حیله‌ی دجال‌های قوم
  خاموش می‌شود به نسیم درایتت
  ما در کنار لطف تو پهلو گرفته‌ایم
  تا ناخدا شده خلف با کفایتت
  مدح شما کجا و من بی‌زبان کجا
  این شوره‌زار تشنه کجا آسمان کجا
  تو آخرین تجلی الله اکبری
  کاملترین پیاله‌ی ساقی کوثری
  هر روز با عنایت باران دست خود
  ما را به سوی عرش خداوند می‌بری
  در کوچه‌های برفی تاریخ عاشقی
  یک اتفاق تازه و یک عشق نوبری
  ما با توکلِ به شما زنده‌ مانده‌ایم
  تو اولین امیدی و امید آخری
  سهم من از نسیم عبایت چه می‌شود
  درمانده‌ام که قسمت من را بیاوری
  پژواک گریه‌های غم‌انگیز فاطمه
  ای جلوه‌ی بهاریِ پاییزِ فاطمه

  ***
  در بین ما نشسته‌ای و ما بدون تو
  از کودکی کنار تو اما بدون تو
  در طول خشکسالی فصل نبودنت
  ماندیم دست‌خالی و تنها بدون تو
  یک عمر در پی تو دویدیم و عاقبت
  چیزی نصیب ما نشد آقا ، بدون تو
  تا کربلا چگونه ؟ بیا و خودت بگو
  پا می‌دهد پریدنم آیا بدون تو ؟
  آخر به یاد اشک تو از دست می‌رود
  این موج دل سپرده به دریا بدون تو
  امشب که بار عامِ همه خانه‌ی شماست
  این روسیاه تشنه‌ی پیمانه‌ی شماست...

  محــمد بختیاری

  ********************

  نظرات  (۰)

  هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی