هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی
کانال این وبلاگ


نوحه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها- ۲۰

×××××××××××××××

 امیر عباسی

  دریافت سبک 

امّ ابــیــهـا، آرامـشِ جـان، نــور دلِ حـضـرت طـاهـا

امّ ابـیـهــا، ای در غــم تــو شــعــلـه زده آتـش دلـهــا

آه آه ، بــانـوی شـهـیـده            آه آه ، قـامـتـت خـمـیـده

 ×××

سورۀ کـوثــر، ای طلعت نـورانـی تو شـمـس هـدایت

یـاورِ حــیـدر، ای چـادر خـاکـی تو پـرچـم به ولایـت

آه آه، مـظـهـر شـهـامـت           آه آه، مــــادرِ امـــامــت

 ×××

سینه زنان را، با یاد غـم بی حد تو دیـده پُر آب است

درس تو بر ما، ایثار و وِقار و شرف و صبر و حجاب است

آه آه، فـخـر عـالـمـیـنـی           آه آه، مــادرِ حـسـیـنــی

 ×××

در رهِ اسلام ، قـدّ تـو خـمـیـده شـده و روی تـو نـیـلـی

من چه بگویم، از کوچه و برگ فدک و دشمن و سیلی

آه آه، جرم تو چه بود است           آه آه، صورتت کبود است

 ×××

ذکر تو گویم ، با گریه و با ناله و با شـور و نـوایی

از کـرم تو، دلهـا شده با عـشـق حسیـن کـربـبـلایـی

آه آه، مـادری خــمـیــده           آه آه، یـک سـرِ بـریــده

××××××××××××××××××××××××

 امیر عباسی

  دریافت سبک 

در شـأنِ تو نـازل شد از داور            انّــا اعــطــیــنـاکَ الــکــوثــر

ای دشـمـنـت تـا به ابـد ابــتــر            بــودی هـمـیـشـه یـاورِ حـیـدر

 

ای مـهـرِ تـو گـنـجـیـنـۀ دلـهـا            سَــیّـــدَةُ الــنّــســاءِ دو دنــیـــا

ای یــاسِ پـرپــرِ بـهـشتِ دین            دار و نـدار و هــسـتـیِ مــولا

جمالِ حور، زِ طلعَتِ خدایی ات روایتی            شهیـده و، پـهـلـو شـکـسـتـۀ رهِ ولایـتی

یا فاطمه

یا فاطمه، تو نور حقّ و کوکبِ هدایـتی            شهیـده و، پـهـلـو شـکـسـتـۀ رهِ ولایـتی

 

 ×××

شــرف بُـوَد خـاکِ حـریـمِ تـو            وِقـــار ســـائــلِ قـــدیـــمِ تـــو

قـلـبِ شـکـسـتـه ام شـده مـادر            به بـامِ اشــک، یـاکــریــمِ تــو

ای به شبِ تــارِ بـشـر مهتاب            مرا ز لطف و مَرحَمَت دریاب

دعــای تو شـامـلِ حــالــم شـد            که من شدم سیـنـه زنِ اربـاب

یا فـاطـمه، دلدادگانِ عـشق را عـنایـتی            شهیـده و، پـهـلـو شـکـسـتـۀ رهِ ولایـتی

یا فاطمه

 

یا فاطمه، تو نور حقّ و کوکبِ هدایـتی            شهیـده و، پـهـلـو شـکـسـتـۀ رهِ ولایـتی

 

 ×××

من سـائـلِ لطف حسین هـستم            ســــوزِ دلــــم ز ســــوزِ آهِ او

دعا نما که چون شـهـیدان من            ثــابـت قــدم شــوم بــه راهِ او

من آرزویــی بـی قــرین دارم            شــوق نــگـــارِ نـازنـیـن دارم

قـســم به خـسـتـگـیِ زائــرهــا            حـال و هــوای اربـعـیـن دارم

حسینِ من بیا و این دلِ شکسته را بخر            حسینِ من مسافر جامانده را با خود ببر

حسینِ من

یا فاطمه، تو نور حقّ و کوکبِ هدایـتی            شهیـده و، پـهـلـو شـکـسـتـۀ رهِ ولایـتی

××××××××××××××××××××××××

 امیر عباسی

  دریافت سبک 

مهربـان مـادرم، نـور عیـن توأم            دیده بگشا ببیـن، من حسین توأم

ای جوان مادرم، قد کمان مادرم

 ×××

خاطرات غمت، می شود قـاتـلـم            داغ هجـر تو شد، آتـشی در دلـم

رفتی از پیش ما، ای گل مصطفی            بین گـودال خـون، به سراغم بیا

ای جوان مادرم، قد کمان مادرم

 ×××

میشود کربلا، داغت ازحد فزون             تو ببینی مرا،غرقه در خاک و خون

گر رسیدی ز عرش، در برِ پیکرم            گریه کم کن تو بر، پیکرِ بی سرم

ای جوان مادرم، قد کمان مادرم

 ×××

گرببینی زغم، روی نِی رأسِ من            جانِ زینب تو بر،سر و صورت مزن

گر زنی بر روی، صورتت ازجفا            زنده گردد به من، روضۀ کوچه ها

ای جوان مادرم، قد کمان مادرم

 ×××

قـاتـل جـانِ من، تیغ و نیـزه نبود            قـاتـلِ مـن بُـوَد، داغ روی کـبـود

ای اُمـیـد همه، بـر لـبـم زمـزمـه            به سـمـا قـائـمـه، فـاطمه فـاطـمه

ای جوان مادرم، قد کمان مادرم

 ×××

نیتت هر زمان، یاریِ حیدراست            خطبه وگریه ات، نهیِ ازمُنکر است

وادیِ تو بُـوَد، مـکـتـب بـنـدگــی            جانـفـدایت شدن، بـرکتِ زنـدگی

ای جوان مادرم، قد کمان مادرم

 ×××

رزق جان و دلت، درد وماتم شده            داده ای جان تو با، قامتِ خم شده

میرسد بر فلک، نورِ افلاکی ات            بیرق روضه ها، چادر خاکی ات

ای جوان مادرم، قد کمان مادرم

 ×××

غصه دارِ تو و، آن رُخ نیـلی ام            بیـقـرار از غـمِ، کوچه و سیلی ام

بسته دست علی، وَ شد ای با وفا            دستت از دامنش، با غـلافی جدا

ای جوان مادرم، قد کمان مادرم

×××××××××××××××××××

 میثم مطیعی

  دریافت سبک 

خدایا چه تلخ است و سخت است،خداحافظی های امشب

شــروع غـریـبـیِ حیدر، شـروع صبــوریِ زیـنـب

حسینت سوی قبر و تابوت،چنان خیره مانده نگاهش

که گـودال قــبــر تو گـویا، شده گـودی قـتـلـگـاهش

خـداحافظ ای قـرار دلم، خـداحـافظ ای جان حـیــدر

خــداحافظ ای هـمه حاصلم، خداحافظ ای یاس پرپر

آرام جان الوداع؛ یار جوانم الوداع

یافاطمه یافاطمه جان

 ×××

تـمــام سپــاهم تو بودی،عـلـی بعد تو بی سپـاه است

من و صبر و خانه نشینی،علی بعد تو بی پناه است

دو چشمم پر از موج اشک و،تمام نفس هایم آه است

تو رفتی وهمراز این دل،همین اشک و آه است وچاه است

شب من دگر؛ ندارد سحر؛شده خانه ام بیت الحزان

من و صبر و غم؛ غم دم به دم؛ من و کودکان پریشان

آرام جان الوداع؛ یار جوانم الوداع

یافاطمه یافاطمه جان

 ×××××××××××××××××××

 امیر عباسی 

  دریافت سبک 

دار و ندار علی، ای کـوثر بی همتا            السلامُ علیکِ، یا صدّیـقَةَ الکُـبری

در حشـر و میـزان و روزِ وانفـسا            اِشــفَـعـی لـی یـا اِنــسـیَـةَ الـحــورا

یازهرا یازهرا زهرا یازهـرا (3)

 ×××

گویم از آن روزی که، مبتلای تو شدم            خوشا به سعادتم، که گدای تو شدم

به یـادت گـوهـر از دیـده فـشـانــم            انّـا اعـطـیـنـاک الکـوثـر بـخـوانـم

یازهرا یازهرا زهرا یازهـرا (3)

 ×××

بشریّت گـرفته، از تو نـور هدایت            درس آزادگی و، حمایت از ولایت

بـا ذکــر یـا ثــارالله و یــا حــیــدر            می مـانـیـم تا آخـر سـربـاز رهبـر

یازهرا یازهرا زهرا یازهـرا (3)

 ×××

یا حجت بن الحسن، ای آرزوی دلها            لعَجَل یا مـولانا، به حقّ نام زهـرا

مـــی شـــود ای ولـــیُ اللهِ اعــــلا            با ظهـورَت قــبــرِ گـمـشـده پــیــدا

یا مهدی یا مهدی یا اباصالح (3)

 ×××××××××××××××××××

حسین رضائیان

  دریافت سبک  

سلام ای عزیز پیمبر، سلام ای علمدار حیدر

تویی قدر و یاسین و انسان، تویی راز آیات کوثر

سلام ای شهید ولایت، همه هستی من فدایت

به جز غم ز دنیا ندیدی، الهی بـمیـرم برایت

به یـاد غــم تو، گـرفـتــار آهم          به دست کریمت، دمادم نگاهم

یا زهرا ، فاطمه جان؛ فاطمه جان؛ فاطمه جان (  2 )

 ×××

تو که مـادر آسمـانـی، تو که آبـروی جهانی

سوالم شده از چه آخر، ندارد مزارت نشانی؟

به راه تعـالی اسلام، ندارد دلـم یک دم آرام

همه پـیـرو راه مـادر، شبـیـه شهیدان گـمنام

رجایی و همت، برونسی و چمران          فـدایـی رهــبـر، تـمامـی ایـران

یا زهرا ، فاطمه جان؛ فاطمه جان؛ فاطمه جان (  2 )

 ×××

همه پـیــرو راه حـیـدر، همه تـابـع امر رهبر

 دراین عرصۀ اقتصادی، به میدان فرهنگ کشور

نـدارم دگـر تـاب دنـیا، خـدایـا خـدایـا خـدایـا

 مرا راهی کربلا کن، نصیـبم شهادت بفـرما

سرود رهایی، دمادم روی لب          منم عـاشـقـانـه، فـدایـی زیـنب

یا زهرا ، فاطمه جان؛ فاطمه جان؛ فاطمه جان (  2 )

 ×××

هوایی شدم با گل یاس، تو را میکنم هر دم احساس   

سلام خداوند سبحان، به تو یا اباالفضل العباس

دلت خون داغ مدینه، دلت زخمی زخـم سیـنـه  

شب آخر روضۀ ماست، کرم کن شه بی قرینه

بخر نوکری ها، بخر گریه ها را          نگاهی بیانداز، به ما جان زهرا

یا زهرا ، فاطمه جان؛ فاطمه جان؛ فاطمه جان (  2 )

×××××××××××××××××××

 امیر عباسی

   دریافت سبک 

ما زائـر حــرم زهـرایـیـم            مـستـحـقّ کـرم زهـرایـیـم

ذکر عــالــم ها یـا زهــرا            بـضـعـۀ طاهــا یـا زهــرا

حک شده با دست رحمت           روی قـلـب مـا یــا زهــرا

یا فاطمه(س)....

 ×××

مظلومه، ای بانوی معصومه            مجروحه، ای از حقّت محرومه

جــان فــدای غــربـت تــو            نــور حــق در طـلـعـت تـو

ای فدک چون مشت خاکی            از بـهــشـت عــصـمـت تـو

یا فاطمه(س)...

 ×××

لاله ام در بــاغ فـاطـمـیـه            می روییدم از داغ فاطمیه

می زنــد شـعـلـه به دلـهـا            داغ افــــلاکــــی زهــــرا

بــیــرق عـــرش الــهـــی            چـــادر خـــاکـــی زهــرا

یا فاطمه(س)...

 ×××

مادر و غربت و خون جگر            سیلی و آتش و دیوار و در

نـالـه هــا واویــلــتـا بــود            محـشـر کـبـری به پـا بود

ایـن مـصـیــبـت ابــتــدای            مـــاجــرای کــربــلا بــود

یا فاطمه(س)...

 ×××

اینجا شد قدّ مـادر خـمـیده            آنجا شد رأس پـسر بریـده

هر دل مشتـاق و مجـنـون            با دمی جانسوز و محزون

نـوحـه می خـوانـد به یـاد            کوچه و گـودال پر خــون

یا فاطمه(س)...

 ×××××××××××××××××××

 امیر عباسی 

   دریافت سبک 

عـلـمـدار مـن، یــار مـن، یــاور مـن            تـــولای تــو دیــن مــن بــــاور مــن

گــل یـاس من، جـان من، دلـبـر مـن            مکن تـرکـم ای یار و هـمـسنگر من

مرو فاطمه فاطمه فاطمه جان...

دعــای لـبــم ذکــر ام الـیـجـیب است            غم خفته در جان من بی طبیب است

دل خسته ام بهـر تو بی شکیب است            علی بعد تو بی کس است و غریب است

مرو فاطمه فاطمه فاطمه جان...

عـلـی را تـویـی یــار دلــداده زهــرا            صفا بخـش این خـانــۀ ســاده زهــرا

شــدم بــر فــراق تــو آمـــاده زهــرا            چـرا لـرزه بر دسـتـت افـتـاده زهـرا

مرو فاطمه فاطمه فاطمه جان...

مـبــر بـا خـودت رونـق انـجـمــن را            مـبـر با عُـروجـت صـفـای چـمـن را

اگر مـی رَوی پـاسـخـی ده تو من را            بگو من چه گـویـم جـواب حـسـن را

مرو فاطمه فاطمه فاطمه جان...

حدیث غمم شرح مسمار و دود است            به خاک عزا قلب من در سجود است

گـنـاه تو ای مـهـربـانم چه بوده است            بگـو گوشۀ چشمت از چه کبود است

مرو فاطمه فاطمه فاطمه جان...

×××××××××××××××××××

 امیر عباسی

  دریافت سبک 

هــر دلی شیـدایـی زهــرا            هر سـری سودایی زهـرا

لاله های نـوحـه رویـد از            داغ عـاشـورایــی زهــرا

قـامـتـش خـم شـد؛ دخـتـر طـاهـا            ایهـا الـعـالـم؛ کُـشـتـه شـد زهــرا

آهُ واویلا؛ آهُ واویلا؛ آهُ واویلا؛ آهُ واویلا

 ×××

گر چه قـربـانی حیـدر شد            گر چه همچون یاس پرپرشد

حضرت زهـرای مرضیّه            جانـفـدای عشق رهبر شد

وسـعـت قــدرش؛ بی نـهـایت بود            تــا دم آخــــر؛ بــا ولایــت بـــود

آهُ واویلا؛ آهُ واویلا؛ آهُ واویلا؛ آهُ واویلا

 ×××

مــا ز حُب فـاطـمـه مستیم            عهد خون با لاله ها بستیم

تــا بــه آخــر پــیــرو راه            سـرخ آقـا و امـام هـستـیم

از عـنــایــات؛ ربّ جـبــرائــیــل            ما بجـنـگـیـم تا؛ مـرگ اسـرائیل

آهُ واویلا؛ آهُ واویلا؛ آهُ واویلا؛ آهُ واویلا

‌×××

روزی آیــد امــیّــد دلـهــا             از کـنـار کـعـبـه آن مـولا

گـیـرد از آن نا مـسـلمانان            انـتـــقـام صــورت زهــرا

از غم حیدر؛ سوز و آهی داشت            مـادرم آخـر؛ چه گـنـاهـی داشت

آهُ واویلا؛ آهُ واویلا؛ آهُ واویلا؛ آهُ واویلا

 ×××××××××××××××××××

 امیر عباسی

  دریافت سبک 

فاطمیه× طلوع مهر درد و غمها× بهار اشک سینه زنها× به یاد غصه های مولا

فاطمیه×حدیث روضه های زهرا× به گوش دل صدای زهرا× مُحرّم عزای زهرا

چشم عالم گشته خـونبار            نـوحـه خوانم با دل زار

شـده پـرپـر گـل حـیــدر            در مـیــان در و دیــوار

آه و واویــلا  واویــلا؛ آه و واویــلا یـا زهـــرا (2)

 ×××

ای شهیده× بهشت قلب مصطفایی× تمام هست مرتضایی× تویی که عصمت خدایی

قد خمیده× تویی تو مهر و ماه اسلام× به درد و سوز و آه اسلام× شدی فدای راه اسلام

سجد مـشـتاق سـجـودت            کـلّ قــرآن در وجـودت

بــهــر یـــاریّ ولایـــت            داده ای بـود و نـبــودت

آه و واویــلا  واویــلا؛ آه و واویــلا یـا زهـــرا (2)

 ×××

روضه هایت× خـروش محـنت و بـلا شد× شکوه غـربت ولا × مقدّمه به کـربـلا

کربلایی× که سوز آن به دل رسیده× که قدّ زینبت خمیده × که شد سرِ حسین بریده

کـوچـه شد مـقـدّمـه بـر            ظلم هر کوفی و شـامی

شـده مـسـمـار مـدیــنــه            خـنـجـر شـمـر حـرامی

یا حـسیـن غـریـب مـادر؛ یا حـسیـن غـریـب مـادر

آه و واویــلا  واویــلا؛ آه و واویــلا یـا زهـــرا (2)

 ×××××××××××××××××××

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی